Fundacja ORATOR

Szkolenia z dziedziny logopedii

Podyplomowe Studia Neurologopedii (organizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu) [w wymiarze 220 godz.]

Podyplomowe Studia Neurologopedii

Ze względu na udoskonalenie organizacji studiów neurologopedii, przystąpiliśmy do tego przedsięwzięcia wspólnie z Centrum Usług Dydaktycznych "ART-MAR" w Rzeszowie. Przedstawimy Państwu wspólną propozycję studiów prowadzonych według programu autorskiego profesora Zbigniewa Tarkowskiego pod Jego nadzorem merytorycznym. Poniżej przekazujemy Państwu informacje otrzymane od naszego partnera.

Celem kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy aż do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Program studiów:

  • Balbutologia
  • Afazjologia
  • Oligofazja
  • Surdologia

Na studia przyjmowani są wyłącznie logopedzi posiadający stopień magistra, absolwenci podyplomowych studiów logopedycznych lub studiów magisterskich.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Neurologopedii otrzymują dyplom neurologopedy.

Koszt szkolenia: 3000zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Miejsce prowadzenia zajęć: Siedziba Centrum Usług Dydaktycznych "ART-MAR" w Rzeszowie

Termin rozpoczęcia zajęć: po utworzeniu grupy (planowane rozpoczęcie październik 2012)

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonów: 17 856-34-41, 501 506 024 lub e-mailem biuro@art-mar.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.


Podyplomowe Studia Neurologopedii (2 semestry)

Program autorski prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Moduły:

  • Balbutologia (jąkanie, mowa bezładna, schizofazja, mutyzm) /45g./
  • Afazjologia (afazja, dyzartria, zaburzenia mowy w zespołach neurologicznych) /45g./
  • Oligofazjologia (mowa osób z upośledzeniem umysłowym, komunikowanie się osób z autyzmem) /45g./
  • Surdologia (audiofonologia mowa osób z zaburzeniami słuchu, komunikacja alternatywna) /45g./
  • Praktyki indywidualne i zespołowe /40g./

Razem: 220 godz.

Na każdy semestr przypadają 2 moduły. Każdy moduł stanowi oddzielną jednostkę, która zostanie zrealizowana w całości w jednym zjeździe.

Słuchaczami mogą być logopedzi posiadający stopień magistra (absolwenci podyplomowych studiów logopedycznych lub studiów magisterskich).

Absolwenci Podyplomowych Studiów Neurologopedii otrzymują dyplom neurologopedy.

Zaproponuj temat szkolenia!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami z logopedii do zasugerowania nam zagadnień, które chcielibyście Państwo zgłębić na naszych szkoleniach:

Proponowany temat szkolenia:
Mój e-mail:

© 2008-2013 Fundacja ORATOR